Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Ayrıca kurumu devredilen kişinin üyeliği düşer ve sona erer. Yeni kurucu veya kurucu temsilcisi, üye olmak isterse, yeniden müracaat etmelidir. Vefat eden üyenin kaydı silinir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Bu nedenle, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde; diğerlerinin ise ayrılma talebinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm borçları tahsil edilir.